Racjonalne podejście do środowiska i żywności

Stworzyliśmy system mający na celu ograniczenie do minimum marnotrawienia zasobów i emisji zanieczyszczeń, ponieważ mocno wierzymy w to, że

szacunek dla środowiska obejmuje również odpowiednie traktowanie i przetwarzanie surowców

Do zastosowań wewnętrznych, które obejmują mycie owoców i czyszczenie linii produkcyjnych, używana jest wyłącznie woda pitna z sieci miejskiej.
Para wytwarzana jest przy użyciu gazu, a kotły mają ograniczone emisje CO2 i NOx.
Przedsiębiorstwa posiadają własne oczyszczalnie ścieków z pozwoleniem na zrzut do wód powierzchniowych.

Przywiązanie do regionu

Przywiązanie do regionu

Dbałość o środowisko jest jedną z kluczowych wartości Grupy ClubFruit, o czym świadczy już samo miejsce lokalizacji zakładów Frubella i Capuzzo.

Zakład Frubella mieści się na terenie ekologicznego obszaru chronionego, który graniczy z największym rejonem produkcji jabłek w Polsce. W tym regionie przepisy przewidują zakaz powodowania zanieczyszczeń, w tym zakaz produkcji tworzyw sztucznych lub produktów zagrażających zdrowiu.

Firma Capuzzo jest z kolei silnie związana z obszarem, na którym mieści się jej zakład. Są to ogromne tereny zielone położone kilka kilometrów od Werony, historycznego zagłębia uprawy jabłek.

Lokalizacja zakładów w pobliżu miejsc zbiorów i produkcji pozwala ograniczyć emisje spowodowane transportem do celów logistycznych, poziom zanieczyszczenia i możliwość uszkodzenia owoców w transporcie.

Produkcja surowca lokalizowana jest na terenach, które niezmiennie zachowują swoją różnorodność biologiczną. Obok sadów, w których stosuje się częsty płodozmian, rozciągają się pola zbóż, uprawy warzyw i tereny nieuprawne (szczególnie w Polsce).

Bezpośredni kontakt z rolnikami ułatwia kontrolę jakości i różnorodności surowców.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym

KONTAKT