Nasza misja

Dbałość o jakość produktu i stałe doskonalenie w zakresie bezpieczeństwa żywności towarzyszą firmom Frubella i Capuzzo od początków ich istnienia. Kadra kierownicza obu firm specjalizuje się w przetwórstwie przemysłowym surowców owocowo-warzywnych. Umiejętności i doświadczenie obu zespołów zarządzających połączyły się w Grupie ClubFruit, której pierwotną misją jest

dostarczanie produktów konwencjonalnych, kontrolowanych, biologicznych i ekologicznych

Jakość produktu końcowego jest wynikiem starannego doboru surowców oraz inwestycji w badania i rozwój w celu ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych.

Dostosowanie oferty

Inwestycje w dziedzinie badań i rozwoju pozwalają nam odpowiadać na indywidualne wymagania klientów. Proces rozpoczyna się w wewnętrznym dziale badawczym, który bada, ocenia i weryfikuje wykonalność zapytania. W efekcie powstaje co najmniej jedna próbka, która jest przekazywana klientowi.

Taka wspólna praca umożliwia zdobycie ważnych osiągnięć:

wiele z produktów opracowanych i zrealizowanych początkowo na małą skalę jest później produkowanych dla klienta na dużą skalę.
Cała ta działalność jest oczywiście objęta zobowiązaniem do zachowania tajemnicy, często na mocy umów o wzajemnej ochronie.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym

KONTAKT